ముగించు

ఆరోగ్యశ్రీ

ఆరోగ్యశ్రీ అనేది పేదలకు నాణ్యమైన వైద్యం అందించాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన అన్ని ఆరోగ్య కార్యక్రమాలలో ప్రధాన పథకం. “అందరికీ ఆరోగ్యం” సాధించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం, ఈ పథకాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరోగ్యశ్రీ హెల్త్ కేర్ ట్రస్ట్‌ను ఏర్పాటు చేసింది.

  1. ఆరోగ్యశ్రీ ఆరోగ్య పథకం
  2. ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం
  3. జర్నలిస్టుల ఆరోగ్య పథకం

కీలక పరిచయాలు పి.డి.ఎఫ్ 168 కేబి) 

జి .ఓ .ఏం .ఎస్ . నెంబర్ :227  డేటెడ్  9 థ్  జూన్  ,2006(పి.డి.ఎఫ్723 కేబి)