ముగించు

ఆర్టిఐ

సమాచార హక్కు చట్టం 2005 ప్రభుత్వ సమాచారం కోసం పౌరుల అభ్యర్థనలకు సకాలంలో స్పందించడం తప్పనిసరి. ఇది మొదటి అప్పీలేట్ అథారిటీలు, పిఐఓలు మొదలైన వాటి వివరాలపై సమాచారాన్ని శీఘ్రంగా వెతకడానికి పౌరులకు ఆర్టీఐ పోర్టల్ గేట్‌వేను అందించడానికి సిబ్బంది మరియు శిక్షణ శాఖ, సిబ్బంది, ప్రజా మనోవేదన మరియు పెన్షన్ల మంత్రిత్వ శాఖ తీసుకున్న చొరవ. భారత ప్రభుత్వంతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల క్రింద వివిధ ప్రజా అధికారులు వెబ్‌లో ప్రచురించిన ఆర్టీఐ సంబంధిత సమాచారం / ప్రకటనలకు ప్రాప్యత.

ఆర్ టి ఐ ఆక్ట్(2.14ఏం బి )