ముగించు

ఎవరెవరు

 

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

జిల్లా పరిపాలన

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
ఎల్.శర్మన్, ఐ.ఏ.ఎస్ ఎల్.శర్మన్, ఐ.ఏ.ఎస్జిల్లా కలెక్టర్collector-ngkl[at]telangana[dot]gov[dot]inకలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, నాగర్ కర్నూల్08540-230227
Manu Choudary I.A.S మను చౌదరి , ఐ .ఏ .ఎస్అదనపు కలెక్టర్ (ఎల్ .బి )aclb[dot]ngkl[at]gmail[dot]comకలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, నాగర్ కర్నూల్9160564440
Hanumantha Reddy హనుమంత రెడ్డిఅదనపు కలెక్టర్ (రెవిన్యూ )jc[dot]ngkl[at]gmail[dot]comకలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, నాగర్ కర్నూల్9100901428
మధుసూదన్ నాయక్ డి మధుసూధన్ నాయక్జిల్లా రెవెన్యూ అధికారిcollrdro[dot]ngkl[at]gmail[dot]comకలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, నాగర్ కర్నూల్9100904716

పోలీస్

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
సాయి శేకర్, ఐ పి ఎస్ సాయి శేఖర్ , ఐపిఎస్సూపరింటెండెంట్ అఫ్ పోలీస్sp[at]nkl[dot]tspolice[dot]gov[dot]inఎస్పీ ఆఫీస్, నాగర్ కర్నూల్08540-230333