ముగించు

డి.ఆర్.డి.ఎ

జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ – DRDA

డిపార్ట్‌మెంట్ వెబ్‌సైట్‌లు:

  • www.nrega.telangana.gov.in
  • www.iwmp.telangana.gov.in
  • http://bdp.tsonline.gov.in/
  • www.aasara.telangana.gov.in
  • www.serp.telangana.gov.in
  • https://www.streenidhi.telangana.gov.in/

DRDA సెర్ప్ కార్యకలాపాలు(PDF 289 KB) 

DRDA ఇతర కార్యకలాపాలు(PDF 154 KB) 

DRDA కీ కాంటాక్ట్‌లు(PDF 120KB) 

తెలంగాణ హరిత హరం జిల్లా నివేదిక (PDF 114KB)