ముగించు

నీటిపారుదల

తెలంగాణ రాష్ట్ర నీటిపారుదల & CAD శాఖ వ్యవసాయ రంగం, పారిశ్రామిక రంగం ప్రయోజనాల కోసం అందుబాటులో ఉన్న అన్ని నీటి వనరులను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి మరియు ఉపయోగించుకోవడానికి మరియు సమగ్ర అభివృద్ధికి తాగునీటిని అందించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. తెలంగాణలో నీటిపారుదల శాఖ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం కరువు పీడిత ప్రాంతాలు, మెట్ట ప్రాంతాలలో నీటిపారుదల సామర్థ్యాన్ని సృష్టించడం మరియు పెరిగిన నీటి వినియోగ సామర్థ్యంతో ఒక యూనిట్ నీటికి వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను పెంచడానికి ఇప్పటికే ఉన్న ప్రాజెక్టుల సంరక్షణ.

 

పథకాలు మరియు కార్యకలాపాలు(పి.డి.ఎఫ్ 360కేబి )