ముగించు

బ్యాంకింగ్

జిల్లావ్యాప్తంగా 77 శాఖలతో మన జిల్లాలో మొత్తం 15 బ్యాంకులు పనిచేస్తున్నాయి. SBI, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు APGVBతో కూడిన మూడు ప్రధాన బ్యాంకులు 56 శాఖలను కలిగి ఉన్నాయి. మన జిల్లాలో 8 ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు, 5 ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులు, ఒక ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకు మరియు ఒక జిల్లా సహకార బ్యాంకు ఉన్నాయి.
ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు 39 శాఖలను కలిగి ఉన్నాయి.

 • స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 19 కలిగి ఉంది
 • యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా – 12
 • ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ – 1
 • బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా – 3 
 • యూకో బ్యాంక్ -1 
 • పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ -1 
 • కెనరాబ్యాంక్ -1 
 • సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా -1

. జిల్లా సహకార కేంద్ర బ్యాంకుకు 3 శాఖలు ఉన్నాయి. ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులలో,

 • ఐసీఐసీఐకి 2 ఉంది
 • HDFC – 1
 • KBS లోకల్ ఏరియా బ్యాంక్- 2
 • యాక్సిస్ బ్యాంక్-1
 • కరూర్వైశ్యాబ్యాంక్ -1

30-09-2020 నాటికి శాఖల వర్గీకరణ

బ్యాంక్ పేరు

బ్యాంక్ రకం

గ్రామీణ

సెమీ అర్బన్

నగరాల

మొత్తం

యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా

PSB

9

3

0

12

కెనరా బ్యాంక్

PSB

1

0

0

1

సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా

RRB

1

0

0

3

ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్

RRB

1

0

0

1

పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్

PSB

1

0

0

1

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా

PSB

10

9

0

19

UCO బ్యాంక్

PSB

1

0

0

1

బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా

PSB

3

0

0

3

పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంకులు మొత్తం

PSB

27

12

0

39

యాక్సిస్ బ్యాంక్

PVT

0

1

0

1

HDFC బ్యాంక్

PVT

0

2

0

2

ICICI బ్యాంక్

PVT

2

1

0

3

కారుర్వైశ్య బ్యాంక్

PVT

0

1

0

1

KBS లోకల్ ఏరియా బ్యాంక్

PVT

0

1

0

1

ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులు మొత్తం

PVT

2

6

0

8

వాణిజ్య బ్యాంకులు మొత్తం

ప్రై.లి

31

24

0

55

DCC బ్యాంక్

RRB

1

4

0

5

కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంకులు మొత్తం

RRB

1

4

0

5

AP గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్

RRB

19

6

0

25

ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు మొత్తం

RRB

19

6

0

25

 

 

49

28

0

77